İdare Hukuku

İdare hukuku, Anayasada belirlenen sınırlar çerçevesinde, idarenin kuruluş, işleyiş ve örgütlenmesine ilişkin kuralları belirten, özel hukuk kurallarını aşan nitelikte hükümlerle kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan kamu hukuk dalıdır. İdare hukuku kısaca kamu yönetimi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların işleyişini, kişilere olan yetki ve sorumlulukları yönünden inceleyen hukuk dalıdır. İdare, kamu iradesidir ve özel hukuk tüzel kişileri idare hukuku kapsamına girmez. İdare hukuku uyuşmazlıkları İdari yargı yolunda İdare- Vergi- Bölge İdare Mahkemeleri görev alanındadır. Ayrıca İdari hukuku tedvin edilmiş (topluca birleştirilmiş)bir kanuna sahip değildir. Bu sebeple anayasa, uluslararası anlaşmalar, KHK’lar, kanun, yönetmelik, genelge, yargı içtihatları, doktrin gibi hukuk kaynaklarına dayanmaktadır. İdare hukukunda üç temel hukuki sorun/süreç vardır;

• Tam Yargı Davaları: Devlet kurumlarının iş ve eylemlerini yaptığı sırada bu düzenlemelerden dolayı kişisel hakları zarara uğrayan kimselerin açtığı maddi/manevi tazminat talepli davadır.
• İptal Davaları: İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan en temel dava türüdür.
Kaldı ki idarenin düzenleyici işlemlerine karşı (tüzük, yönetmelik, tebliğ) da Danıştay’da iptal davası açılması mümkündür.
• İdari Sözleşmelerden Kaynaklı Davalar: Kamu hizmeti yerine getirilirken yapılan sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır.

İdari dava açma süresi işlemin tebliğinden itibaren 60 gündür.

İDARE HUKUKU

Öncelikle idari yaptırımlarla karşılaşan vatandaşlarımıza etkin bir danışmanlık ve dava takip hizmeti veriyoruz. İdarece uygulanan idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması, idari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması, tayin, atama, memur soruşturmaları ve disiplin cezaları konularında çözüm sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

İletişim Bilgilerimiz

Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza B Blok No:10/20 Kocasinan/KAYSERİ

turkmenavukatlik@gmail.com

Haftaiçi: 09:00 - 18:00 Cumartesi: 11:00 - 15:00 Pazar : Kapalı

Türkmen&Türkmen Avukatlık Bürosu © 2017 - İzinsiz ve kaynak göstermeden kopyalanamaz.