İnşaat ve Kat Mülkiyeti Hukuku

İnşaat hukuku, hem İdare hukukuna ilişkin hem özel hukuka ilişkin ayrıntıları içeren hukuki ilişkiler ve teknik süreçlerden oluşur. İnşaata ilişkin süreçler birden fazla kanun ve yönetmelikle belirlenmiştir. İnşaat yapımı nedeniyle birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Hukuki uyuşmazlıkların azaltılmasının en önemli yolu doğru sözleşmeler yapmak ve dava dışı çözüm yolları üretmektir.

Kat Mülkiyeti hukuku; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş yeri, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ve çıkacak uyuşmazlıkların çözüm yollarını ifade eder. Kat Mülkiyeti Kanununda tek görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirtilmiştir. Yapılmakta olan veya ilerde yapılacak olan bir yapı üzerinde ancak Kat İrtifakı kurulabilir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil olunur. Bu bağlamda malik ayrıca Türk Medeni Kanunu kapsamındaki mülkiyet hakkına dayalı da hak elde etmiş olur yani malik iki hukuki çerçeve ile korunur. Maliklerin yükümlülükleri (yönetim planına uyma, diğer malikleri rahatsız etmeme, hak ihlali ile yapıyı genişletmeme, genel giderlere katılma) de bu hukuk dalı ile belirlenmiştir. Kiracı ve oturma hakkı sahipleri de tıpkı malik gibi sorumludur.

BİZCE KAT MÜLKİYETİ

Bir arsa üzerinde inşaata başlanması için gerekli olan işlemlerden başlayarak kat mülkiyeti kurulana kadar geçecek süreçlerde, arsa sahiplerine, müteahhit ve taşeron firmalara hukuki danışmanlık yapmaktayız.

Dava süreci başlamadan önce kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması ve birbirlerine çevrilmesi işlemlerinin yapılması konularında hizmet vermekteyiz.
• Süresinde kat mülkiyetine çevrilmeyen yapılar için ortaklığın giderilmesi davasının açılması,
• Mülkiyet hakkının korunması kapsamında müdahalenin men-i, tazminat ve zilyetlik davalarının açılması,
• Ortak giderlerin ödenmemesi sebebiyle ilgili maliklere icra takibi başlatılması,
• Kat malikleri kurulunca verilen kararlara karşı iptal davası açılması
konuları son derece önemli ve titizlikle takip ettiğimiz hukuki işlerdendir.

Çalışma Alanlarımız

İletişim Bilgilerimiz

Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza B Blok No:10/20 Kocasinan/KAYSERİ

turkmenavukatlik@gmail.com

Haftaiçi: 09:00 - 18:00 Cumartesi: 11:00 - 15:00 Pazar : Kapalı

Türkmen&Türkmen Avukatlık Bürosu © 2017 - İzinsiz ve kaynak göstermeden kopyalanamaz.