İş Hukuku

Genel anlamda iş hukuku, işçi ve işveren haklarını yükümlülüklerini, çalışma koşullarını, işçi- işveren arasındaki ilişki ile işçi sendikalarının işlevleri hususlarını konu edinen karma hukuk dalıdır. Özel hukuka ait kriterleri barındıran iş hukuku, işçi ve işverenin çalışma hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahalesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır. İş Kanunu işçi lehine hükümler içerirken işveren ve iş yeri faaliyetlerini de destekler ölçüdedir, işçi- işveren arasındaki kurulmuştur. İşçiler, sendikalar aracılığıyla yönetime katılabilir. İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmemesi, hakkının ihlal edilmemesi için iş hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir. İş hukukunda işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak hizmet sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı edimlerin sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.

İşçi alacakları (kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücretleri, genel tatil ve yıllık izin alacakları) da iş hukuku çerçevesinde talep edilecektir. İş hukuku özellikle ikiye ayrılmıştır.

1. Bireysel İş Hukuku: Hizmet akdi ile başlayan ve işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bölümdür. Genel olarak; ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar.
2. Toplu İş Hukuku: İşçi, işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiği (sendika) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

BİZCE İŞ HUKUKU

Öncelikle işçi- işveren arasında hak kaybına sebebiyet vermeyecek ölçüde tarafların sorumluluklarını net şekilde belirten iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz. İşveren, işçi ve sendikalar arasında yapılacak faaliyet belirleme işlemlerini ve süreci takip ederken etkin bir strateji belirlemekteyiz. Amacımız hukuki uyuşmazlığa düşülmeden süreçlerin kesintisiz şekilde devam etmesidir.

Davalarda hem işçi hem işveren vekilliği yapmaktayız. Müvekkillerimize, işçilik alacakları, iş kazalarından doğan tazminat davaları gibi iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda yardımcı olmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

İletişim Bilgilerimiz

Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza B Blok No:10/20 Kocasinan/KAYSERİ

turkmenavukatlik@gmail.com

Haftaiçi: 09:00 - 18:00 Cumartesi: 11:00 - 15:00 Pazar : Kapalı

Türkmen&Türkmen Avukatlık Bürosu © 2017 - İzinsiz ve kaynak göstermeden kopyalanamaz.