Sözleşme Hukuku

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması kanunla desteklenmiş olan anlaşmadır. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan ve yürütülen sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde (özel belirtilen şekil şartı) yapılması kanunlarda öngörülmüştür. Sözleşmeler, hukuki ilişkilerin ve borcun temelidir. Türk Borçlar Kanunu ve çeşitli kanunlarda özel olarak belirtilmiş sözleşme tipleri (kira sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, mal rejimi sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gibi) mevcuttur. Fakat sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca hukuka ve ahlaka uygun olmak şartıyla kanunda belirtilen sözleşme tiplerinden farklı türde akit yapılabilir. Usulünce imzalanmış bir sözleşme hukuki çekişmelerde en kuvvetli deliller arasındadır. Akit ile taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme ile yükümlülük altına girilen konu; sözleşme süresince ve sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda her iki tarafı da bağlar. Sözleşme hukuku kapsamında çıkan uyuşmazlıkların önemli bir bölümü tarafların yükümlülüklerine aykırı davranmasından kaynaklanmaktadır.

BİZCE SÖZLEŞME HUKUKU

Şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, ticari sözleşmelerin hazırlanması, reklam sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi, sözleşmelerde yer alan ve aleyhe haksız sonuç doğurabilecek hususların tespiti, konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve sorunlarla karşılaşıldığında çözüm üretmekteyiz.

Çalışma Alanlarımız

İletişim Bilgilerimiz

Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza B Blok No:10/20 Kocasinan/KAYSERİ

turkmenavukatlik@gmail.com

Haftaiçi: 09:00 - 18:00 Cumartesi: 11:00 - 15:00 Pazar : Kapalı

Türkmen&Türkmen Avukatlık Bürosu © 2017 - İzinsiz ve kaynak göstermeden kopyalanamaz.