Vergi Hukuku

Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı karşılıksız vergi, harç, resim ve benzeri gelirlerin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen kuralların bütünü olan kamu hukuku dalıdır. Vergi ödevinin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir. Kanuna göre vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra devlet vergi borçlusunu (mükellef) vergilendirir. Tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalardan oluşan vergilendirme süreci tamamlanır. Ödenmeyen vergi alacağı için vergi dairesi gecikme zammı ve gecikme faizi uygulayarak cebri icra başlatır ve ödeme emri gönderir. Borç halen ödenmezse haciz işlemi veya vergi dairesine takas veya mahsup ile ödenir. Vergi cezası, zammı veya faizi uygulanan mükellefler idari yargı yolunda dava açabilir. Kanun uyuşmazlıklar açısından Vergi Mahkemelerini görevli kılmıştır. Vergi Mahkemesinde dava açma süresi işlemin tebliğinden itibaren 30 gündür. Dava açıldığında idari işlemin uygulanmasını engellemek için mutlaka yürütmenin durdurulması kararı talep edilmelidir.

BİZCE VERGİ HUKUKU

Sürekli vergi danışmanlığı ve vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tarhiyat öncesi-sonrası vergi uzlaşmaları, vergi mahkemesindeki davaların ve kanundan doğan vergi ceza davalarının takibi sağlanmaktadır. Gelir vergisine- Kurumlar vergisine- Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklar ile vergi usulsüzlüklerinin çözümü, vergi ziyaı çözümü, hatalı veya eksik gelir beyanı ve indirimlerin çözümü konularında hizmet vermekteyiz.

Çalışma Alanlarımız

İletişim Bilgilerimiz

Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza B Blok No:10/20 Kocasinan/KAYSERİ

turkmenavukatlik@gmail.com

Haftaiçi: 09:00 - 18:00 Cumartesi: 11:00 - 15:00 Pazar : Kapalı

Türkmen&Türkmen Avukatlık Bürosu © 2017 - İzinsiz ve kaynak göstermeden kopyalanamaz.